NÉZZE ÁT KÍNÁLATUNKAT!

Itt mindent megtalál laxástextil méterárutól a kész termékig, konyhai textilektől a hálószoba kiegészítőkig.
MÉTERÁRU

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Birkmayer-Tex Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha jelen dokumentum minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen ÁSZF kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és a lakastextilem.hu webáruházban folyamatosan elérhető.

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Birkmayer-Tex kft.

Székhely: 9021 Győr, Benczúr u. 5.

Cégjegyzékszám: 08 09 020392

Adószám: ‎22909330-2-08

Csomagküldő kereskedelmi nyilvántartási szám: 17844/2020

Telefonszám: +3630 916 8765

E-mail: birkmayer@gmail.hu

 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1.            Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint annak értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a mindenkor hatályos polgári törvénykönyvről szóló törvényre, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. Évi cviii. Törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (ii.26.) Korm. Rendelet vonatkozó rendelkezéseire. Az irányadó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is érvényesek.

 

2.2.       Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden megrendelőre, aki a Birmayer-Tex Kft. által üzemeltetett webáruházon keresztül szolgáltatást vesz igénybe. Az ÁSZF módosítása esetén arról megfelelő időben a honlapon való közzététellel értesíti a szolgáltató a megrendelőket. A vásárlók a weboldalra történt regisztrációval jelen szabályzatban foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

 

Tilos a webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus formában való tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A webshop szerzői jogi jogvédelem alatt áll, melynek jogosultja a Birkmayer-Tex Kft.

 MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

Szolgáltató a webshopban feltünteti a termék nevét, árát, annak fontosabb adatait és rövid leírását, valamint arról fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a termék valóságos megjelenésétől, bizonyos esetben a képek csak illusztrációk. Akciós termékek esetén a Szolgáltató tájékoztatja a megrendelőket az eredeti árról, a kedvezmény mértékéről, és az akció időtartamáról.

A webshopban szereplő termékek árai forintban értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A megrendelt termékek ára tartalmazza a csomagolás költségeit. A feltüntetett termék árak nem tartalmazzák a szállítási díjakat, amely a „Kosár” és a „Pénztár” menüpontban kerül kiszámításra a megrendelés leadását megelőzően.

 

RENDELÉS MENETE

A megrendelés menete a következőképpen zajlik: A webshopban lehetőség van regisztráció nélkül is vásárolni. A regisztráció során a felhasználónak meg kell adnia vezetéknevét, keresztnevét, telefonszámát, e-mail címét, a belépéshez szükséges jelszót.

A vásárló a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba.

Ezt követően a megvásárolni kívánt termék színét, szabási formáját, méretét, illetve a termékek darabszámát állíthatja be a megrendelő. A megrendelt termék(ek) kosárba helyezését követően lehetősége van a kosár tartalmának megtekintésére és a termékek darabszámának ellenőrzésére.

Az esetlegesen felmerülő adatbeviteli hibák kijavítására (pl. plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése) is lehetősége van a megrendelőnek, még a rendelés véglegesítése előtt. A véglegesített és sikeresen leadott megrendelésről a regisztráció vagy a vásárlás során megadott e-mail címre elektronikus levelet küld a szolgáltató, melyben a sikeres megrendelést visszaigazolja és jelzi a megrendelő felé, hogy a teljesítés hamarosan megtörténik.

 

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK

Utánvét- Készpénzes fizetés házhozszállítás esetén, a küldemény átvételekor a GLS futárszolgálat munkatársának.

Előre fizetés – fizetés a megadott bankszámla számra történik saját netbankból.

 

​SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Az alábbi szállítási feltételek érvényesek a megrendelt termékekkel kapcsolatban:

A webáruházban megrendelt termékek házhoz szállítását a GLS FUTÁRSZOLGÁLAT végzi. A megrendelések pontos teljesíthetősége érdekében a megrendelő felelőssége olyan szállítási cím megadása, ahol a kézbesítő megtalálja.

Szállítási határidő 10-15 munkanap, mivel az asztalterítők egyedi méretben, egyedi kivitelezésben készülnek a megrendelés szerint.

A Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését elektronikus úton visszaigazolni. Amennyiben a visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

A megrendelések feldolgozása a rendelés leadásának napján 15:00 óráig történnek. Az ezt követően leadott rendelések másnap kerülnek feldolgozásra.

Az általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 10-15 munkanap, mivel az asztalterítők egyedi méretben, egyedi kivitelezésben készülnek a megrendelés szerint.

Ha Szolgáltató a kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelésben meghatározott termék nem áll rendelkezésre, erről a Felhasználót elektronikus úton haladéktalanul tájékoztatja.

 

ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet alapján az elállásra nyitva álló határidő 14 nap, mely a megrendelt termék kézhez vételétől kezdődik. Ezen határidő alatt a fogyasztó indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Elállási szándék postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben (birkamyer@gmail.hu ) egyaránt jelezhető, a megrendelő nevének, a termék kézhezvétele idejének megadásával. A Szolgáltató a honlapján folyamatosan elérhetővé tesz egy elállási nyilatkozat mintát.

Az elállási szándék bejelentése után a terméket Megrendelő köteles saját költségén visszaküldeni címünkre (Birkmayer-Tex Kft. – 9021 Győr, Benczúr u. 5.). Az elállási nyilatkozat megérkezésétől számított 14 napon belül – stornó számla kiállítása mellett – visszatérítjük (bankszámlára utaljuk) a visszaküldött termék(ek) vételárát. A bankszámlaszámot, számlavezető bank nevét, számlatulajdonos nevét a levélben vagy e-mailben szükséges pontosan megadni.

Szállítási költség visszatérítésére nincs lehetőség. Elállás esetén a vevőt csak a visszaküldés költsége terheli. Megrendelőnek az utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetősége.

 

GARANCIA, JÓTÁLLÁS

Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli.

A hibás teljesítésből eredő igény bejelentése ugyancsak történhet postai úton (tértivevényes levélben) és e-mailben a birkmayer@gmail.hu címen) egyaránt, a megrendelés dátumának és a megrendelő nevének megadásával.

A szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan káresemény bekövetkezéséért, melyet a Megrendelő a termék használata során harmadik személynek okozott, és amely a termék használatára vonatkozó szakmai szabályok megsértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból fakadnak.

 

PANASZKEZELÉS

A Megrendelők részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére elektronikus úton vagy levél útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott alábbi elérhetőségeken:

Birkmayer-Tex kft.

9021 Győr, Benczúr u. 5.

Telefonszám: +3630 916 8765

E-mail: birkmayer@gmail.hu

 

Szolgáltató a hozzá beérkezett panaszt lehetőség szerint a leggyorsabban megvizsgálja, és 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A megrendelő részére küldött válasz másolati példányát 3 évig megőrzi

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató a kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Szolgáltató és Felhasználó ezúton kijelentik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás ügyeiket békés úton kísérlik meg rendezni. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 naptári nap alatt nem rendezhető jogviták tekintetében a Felek kikötik a Győri Járásbíróság, illetve a hatásköri szabályok figyelembevételével a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

 

Győr, 2021. május 1.